راهنمایی چلنج Location Domination بازی فورتنایت [دو هفته ای]

آموزش چلنج Location Domination

48 5,674

آموزش قدم به قدم چالش Location Domination

راهنمایی چلنج Location Domination: درحالی که امروز ما منتظر هفته 11 چالش های Fortnite بودیم اما ناگهان اپیک گیمز (Epic Games) در اقدامی غافلگیر کننده چالش Location Domination را معرفی کرد. درست است که همانند چالش های سابق Season 2 از Chapter 2 فورتنایت دارای دو هفته است، اما به عنوان هفته 11 و 12 شناخته نمی شود. لازم به ذکر است شاید در نگاه اول این چالش طولانی دیده شود اما حقیقت امر این است که بسیار ساده است؛ حتی ساده تر از هفته های پیشین.
در ادامه می توانید آموزش چالش Location Domination را بخوانید.

لیست چلنج های Location Domination

هفته اول:

 • Tier 1: Eliminate players or Henchmen at Pleasant Park (5) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Eliminate players or Henchmen at Pleasant Park (10) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Eliminate players or Henchmen at Pleasant Park (100) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Open Chests locked by an ID Scanner at The Grotto (3) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Open Chests locked by an ID Scanner at The Grotto (5) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Open Chests locked by an ID Scanner at The Grotto (10) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Throw Henchmen overboard at The Yacht (3) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Throw Henchmen overboard at The Yacht (5) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Throw Henchmen overboard at The Yacht (10) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Destroy Gnomes at Camp Cod or Fort Crumpet (3) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Destroy Gnomes at Camp Cod or Fort Crumpet (7) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Destroy Gnomes at Camp Cod or Fort Crumpet (15) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Damage players at The Agency (500) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Damage players at The Agency (1,500) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Damage players at The Agency (10,000) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Collect metal at Hydro 16 or Compact Cars (250) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Collect metal at Hydro 16 or Compact Cars (750) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Collect metal at Hydro 16 or Compact Cars (1,500) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Search ammo boxes at Lazy Lake (5) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Search ammo boxes at Lazy Lake (15) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Search ammo boxes at Lazy Lake (30) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Search chests at Retail Row (5) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Search chests at Retail Row (15) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Search chests at Retail Row (30) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Catch fish at Slurpy Swamp (5) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Catch fish at Slurpy Swamp (25) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Catch fish at Slurpy Swamp (100) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Place top 10 after landing at Dirty Docks (3) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Place top 10 after landing at Dirty Docks (6) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Place top 10 after landing at Dirty Docks (10) – Reward: 55,000 XP

هفته دوم:

 • Tier 1: Eliminate players or Henchmen at The Rig (3) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Eliminate players or Henchmen at The Rig (5) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Eliminate players or Henchmen at The Rig (10) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Search ammo boxes at Sweaty Sands (7) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Search ammo boxes at Sweaty Sands (10) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Search ammo boxes at Sweaty Sands (18) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Eliminate players or Henchmen at The Shark (3) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Eliminate players or Henchmen at The Shark (5) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Eliminate players or Henchmen at The Shark (10) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Search chests at Craggy Cliffs (7) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Search chests at Craggy Cliffs (10) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Search chests at Craggy Cliffs (18) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Place top 10 after landing at Frenzy Farm (1) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Place top 10 after landing at Frenzy Farm (3) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Place top 10 after landing at Frenzy Farm (7) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Collect wood at Weeping Woods (500) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Collect wood at Weeping Woods (1,500) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Collect wood at Weeping Woods (3,000) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Destroy Teddy Bears Holly Hedges (1) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Destroy Teddy Bears Holly Hedges (3) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Destroy Teddy Bears Holly Hedges (7) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Apply Shields or Healing at Shanty Town or The Orchard (100) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Apply Shields or Healing at Shanty Town or The Orchard (250) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Apply Shields or Healing at Shanty Town or The Orchard (500) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Damage players at Salty Springs (300) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Damage players at Salty Springs (900) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Damage players at Salty Springs (2,500) – Reward: 55,000 XP
 • Tier 1: Catch Weapons at Misty Meadows (1) – Reward: 10,000 XP
 • Tier 2: Catch Weapons at Misty Meadows (3) – Reward: 25,000 XP
 • Tier 3: Catch Weapons at Misty Meadows (7) – Reward: 55,000 XP

راهنمایی چلنج Location Domination

راهنمایی هفته اول چلنج Location Domination

Eliminate players or Henchmen at Pleasant Park

در این چالش شما باید به ترتیب 5، 10 و 100 بازیکن و یا ربات محافظ امنیتی (Henchman) را در منطقه Pleasant Park نابود کنید.

Open Chests locked by an ID Scanner at The Grotto

در این چالش شما باید صندوقچه های لوت مربوط به Henchman ها را به وسیله Id Scanner ها در The Grotto باز کنید. کافیست یک Henchman را ناک کنید و سپس وی را اسکن کنید تا کار شما ساده شود.
(تعداد مورد نیاز در بخش لیست چلنج ها قرار گرفته است.)

Throw Henchmen overboard at The Yacht

در این چالش شما باید به منطقه The Yacht (کشتی) بروید و سپس Henchman ها (ربات های محافظ امنیتی) را ناک کنید و سپس آن ها را بلند کرده و از کشتی به آب پرتاب نمایید. (تعداد در لیست چلنج ها قرار گرفته است)

Destroy Gnomes at Camp Cod or Fort Crumpet

در این چالش شما باید عروسک های Gnome (انسان های کوتوله) را در منطقه Camp Cod یا Fort Crumpet نابود کنید.

مکان دقیق عروسک های گنوم (Gnome) در Camp Cod یا Fort Crumpet

Damage players at The Agency

در این چالش Location Domination شما باید به منطقه The Agency بروید و به مقدار گفته شده به دشمنان خود دمیج (آسیب) وارد نمایید.

Collect metal at Hydro 16 or Compact Cars

در این چالش Location Domination شما باید در منطقه Compact Cars و یا Hydro 16 متا (Metal – فلز) جمع کنید.

تصویری از منطقه Compact Cars برای جمع آوری Metal
تصویری از منطقه Compact Cars برای جمع آوری Metal
تصویری از منطقه Hydro 16 برای جمع آوری Metal

Search ammo boxes at Lazy Lake

در این چالش شما باید به منطقه Lazy Lake بروید و صندوقچه های مهمات (Ammo Boxes) باز کنید.
تعداد مورد نیاز در لیست چلنج ها قرار گرفته است.

Search chests at Retail Row

این چالش هم همانند چالش بالاییست با این تفاوت که شما باید به منطقه Retail Row بروید و صندوقچه لوت (Chest) باز کنید (تعداد در لیست چلنج ها مشخص است)

Catch fish at Slurpy Swamp

به منطقه Slurpy Swamp بروید و به تعداد مورد نیاز گفته شده در لیست چلنج ها، ماهیگیری کنید.

بهترین نقطه برای ماهیگیری در منطقه Slurpy Swamp
بهترین نقطه برای ماهیگیری در منطقه Slurpy Swamp
در بخش تیم رامبل (Team Rumble) به سادگی این چلنج Location Domination قابل انجام است.
در بخش تیم رامبل (Team Rumble) به سادگی این چلنج Location Domination قابل انجام است.

Place top 10 after landing at Dirty Docks

این چالش کمی کثیف و غیرحرفه ای است، چرا که شما باید بعد از اینکه در منطقه Dirty Docks فرود می آیید، جزو 10 نفر برتر در پایان باز قرار بگیرید! تنها شیوه ای که درصد موفقیت تکمیل شدن این چالش را بالا می برد، بدون شک کمپ کردن و عدم درگیری با دیگران است که از نظر اخلاق حرفه ای، بسیار بد است.

راهنمایی هفته دوم چلنج Location Domination

Eliminate players or Henchmen at The Rig

در این چالش شما باید ربات های محافظ امنیتی (Henchmen) را در منطقه The Rig بکشید.

Search ammo boxes at Sweaty Sands

در این چلنج شما می بایست در منطقه Sweaty Sands جعبه مهمات (Ammo Box) پیدا و باز نمایید.

Eliminate players or Henchmen at The Shark

در این چالش شما باید به منطقه The Shark بروید و بازیکنان حریف و یا ربات های محافظ امنیتی (Henchman) ها را بکشید.

Search Chests at Craggy Cliffs

در این چالش شما باید چست (صندوقچه لوت) در منطقه Craggy Cliffs پیدا کنید.

Place top 10 after landing at Frenzy Farm

برای تکمیل این چالش شما باید ابتدا و اول بازی زمانی که از اتوبوس می پرید به منطقه Frenzy Farm فرود بیایید و در پایان بازی بین 10 نفر برتر قرار بگیرید.

Collect wood at Weeping Woods

باید به منطقه Weeping Woods بروید و چوب جمع کنید.

 

Destroy Teddy Bears at Holly Hedges

 

در این چلنج Location Domination شما ابتدا باید به منطقه Holly Hedges بروید و سپس به تعداد گفته شده خرس های قهوه ای را نابود کنید.

مکان تمامی خرس های قهوه ای (Teddy Bears) در منطقه Holly Hedges
مکان تمامی خرس های قهوه ای (Teddy Bears) در منطقه Holly Hedges

 

Apply Shield or Healing at Shanty Town or The Orchard

در این چالش شما باید در یکی از مناطق Shanty Town و یا The Orchard بروید و برای بازیابی شیلد خود، از سیب و یا بشکه (بشکه هایی بعد از نابود کردنشان به شما شیلد داده می شود) استفاده کنید.

 

در مناطق مشخص شده، سیب و بشکه های شیلد به خوبی یافت می شوند
در مناطق مشخص شده، سیب و بشکه های شیلد به خوبی یافت می شوند

Damage players at Salty Springs

به حریفان خود در منطقه Salty Springs دمیج (آسیب) وارد نمایید.

Catch weapons at Misty Meadows

در این چالش شما باید به منطقه Misty Meadows بروید و اسلحه پیدا کنید. (از طریق ماهیگیری)

لیست جوایز چالش Location Domination

طبق روال همیشگی چالش های فورتنایت، این هفته نیز ما شاهد اهدای اکس پی (XP) بعد انجام هر چالش هستیم، با توجه به اینکه متن طولانی می شد، مقدار جایزه XP هر چلنج را جلوی آن تحت عنوان Reward نوشته ایم. لازم به ذکر است هنوز جوایز تزیینی هفته های اول و دوم Location Domination مشخص نشده است.

 

آموزش چالش های فورتنایت با ترجمه فارسی را در سایت پلی مگ دنبال کنید!

دوستان، در صورتی که سوالی راجع به چالش Location Domination داشتید، حتما و حتما در بخش نظرات سوالات خود را ارسال نمایید.

منبع: پلی مگ

48 دیدگاه
 1. BLACK WOLF می گوید

  داداش چرا انقدر چلنجش زیاده پاره شدم

  1. admin می گوید

   در نگاه اول زیاد دیده میشه سروش جان، وگرنه هر 3 چلنج، یک دونه محسوب میشه (در لیست چلنج ها)

 2. HamidReza Noura می گوید

  عالیه نمیدونی سر جمع چقد اکس پی میده ؟

  1. admin می گوید

   سلام حمیدرضا جان، در کنار نام هر چلنج مقدار XP نوشته شده

 3. رايان می گوید

  جايزش به غير از xp چيه؟ اگه فقط xp هست ارزششو نداره

  1. admin می گوید

   هنوز چیزی مشخص نیست رایان جان (گفته نشده)

 4. radin می گوید

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  ببخشید اگه تو اتاق tn tina اون فلکه ها رو بچر خونی یه چیزی میادئ میشه برسی کنید تو اتاق اسکای هم با زدن به ترتیب ستاره ها میاد اون چیه

  1. admin می گوید

   سلام رادین عزیز، متاسفانه در جریان چیزی که میگید نیستم

 5. radin می گوید

  با سلام دوباره به نظر من اخبار داغ فورت نایت رو هم بگزارید مثلا نشست زمین در ویپن وود و فنزی فرام یا فراگیری اب در لوله های grotoo یا ایونت های خفن یا ورود شمشیر استار وارز همراه ایتم شاپ هر روز یا پستر هایی که تو لیزی امده

  1. admin می گوید

   سلام رادین عزیز، ما هدفمون بیشتر این هست که روی آموزش های بازی کار کنیم، فکر میکنم بیشتر مفید واقع بشه

 6. radin می گوید

  سلام یه سوال درباره save the word اگه یه بار بخریش تا اخر هست یعنی اخر سیزن تموم نمیشه

  1. admin می گوید

   سلام رادین جان، چون به صورت یک دی ال سی فروخته میشه، فکر نمیکنم تموم بشه

 7. radin می گوید

  با سلام
  ببخشید ویدیو مربوط به سیو د وورد نمیزارین و اینکه یا ساخت و اموزش بیلد حرفه ای یا بهترین تفنگا بازی یا ترتیب تفنگ ها یا مپ های خفن کریتیو یا کلا هرچی برا بهتر بازی کردن لازمه یه سایت فروش سیو د وورد هم اگه میشناسین برام بفرستید میخام بگیرم با تشکر

 8. soroush می گوید

  ادمین جان چلنج اول برای بار سوم باید ۱۰۰ نفر را بکشیم اشتباه نوشته بودی 😅

  1. admin می گوید

   بله سروش جان درست میگید، ممنون بابت تذکر، اصلاح شد؛

 9. BLACK WOLF می گوید

  بهترین و عالی ترین بروز ترین سایت پلی مگ فقط دست ادمین درد نکنه

  1. admin می گوید

   ممنونم بابت نظرت دوست خوبم

 10. BLACK WOLF می گوید

  داداش سیزن کی تموم میشه لطفا دقیق ش رو بگو

  1. admin می گوید

   14-15 خردادماه

 11. taj3m می گوید

  ادمین جان من زیاد بلد نیستم بازیو. اکانت پسر عمومو بازی میکنم. نزدیک 1 ماه میشه که به لول 100 رسوندم ولی از 100 بالاتر نمیره اصلا. علتش چیه داداش گلم؟

  1. admin می گوید

   سلام دوست عزیزم، منظورتون لول بتل پس هست یا لول اکانت

  2. Sajjad می گوید

   به این دلیل که بتل پس ندارین اگر بتل پس رو خریداری کنید میتونیین لولتون رو ببرید بالا

 12. Sajjad می گوید

  سلام ادمین چلنج های هفته دو هم اومده لطفا بزارشون

  1. admin می گوید

   سلام سجاد عزیز، چشم؛ فردا

 13. مسیح می گوید

  سلام چلنج های امروز رو نمیزارید

  1. admin می گوید

   سلام مسیح عزیز؛ فردا

 14. مسیح می گوید

  سلام ساعت چند چلنج ها گذاشته میشوند

  1. admin می گوید

   سلام احتمالا غروب؛ ساعت دقیق نمیتونم بگم

 15. علی می گوید

  سلام هفته دوم سه روز اغاز شده چرا نمیزارین

  1. admin می گوید

   سلام امروز گذاشته میشه

 16. Ilia aghazadeh می گوید

  سلام. این سایت بهترین است. ممنون که به ما کمک میکنید .

  1. admin می گوید

   سلام ایلیا جان؛ ممنون بابت اینکه همیشه انرژی مثبت بهمون منتقل میکنی:)

 17. علی می گوید

  ممنون

 18. radin می گوید

  سلام اون چلنجه که میگه درمیستی میدو باید سلاح بگیری برا من نمیشه چرا

  1. admin می گوید

   سلام رادین عزیز؛ باید از طریق ماهیگیری اسلحه به دست بیارید

 19. radin می گوید

  خیلی ممنون چقدر سریع

 20. radin می گوید

  ببخشید اگه میشه چند گلیچ خفن هم اموزش بدید

  1. admin می گوید

   به روی چشم رادین عزیز

 21. radin می گوید

  باسلام
  ببخشید دوستام میگن به این دلیل که زمین در فنزی فرام نشست کرده و پستر های بیمه ی سیل در حالی حدگ اومده و اب در گوروتو بالا زده سیزن بعد تو ابه و اسکین مخفیش اکومنه این درسته؟؟؟؟؟؟؟؟
  و یک درخاست دیروز تو کانال تلگرامتون اومدم دیدم این کانال همه چی توش هست
  اگه میشه یه کانال فقط برا فورت نایت بزنین نه قاطی

  1. admin می گوید

   سلام رادین عزیز؛ متاسفانه در جریانی چیزی که میگید نیستم و همه اینها در حد شایعه هست.
   ما کانال تلگرامی نداریم دوست خوبم

 22. Ali می گوید

  داداش جایزه اش چیه؟؟؟؟؟؟

  1. admin می گوید

   فقط XP

 23. Ali می گوید

  سلام به جز xp دیگه چی میده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  این اسکینایی که در این صفحه سایتتون گذاشتید رو میده؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. admin می گوید

   خیر به جز xp چیزی نمیده

 24. ماهان می گوید

  ادمین جان اومدم یه خبر بهت بدم اون اسکین هست میداس میخواد تو سیزن 3 کل مپوبترکونه

  1. admin می گوید

   ممنون بابت اطلاع رسانی ماهان عزیز؛ منتظریم ببینیم چی میشه 🙂

 25. ماهان می گوید

  صد در صد ممکنه

 26. ماهان می گوید

  ای کاش اکوامن بیاد

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود