دسته مصاحبه با استریمر‌‌‌ها

مصاحبه با استریمر‌‌‌ها

مصاحبه با استریمرهای ایرانی

مصاحبه با استریمر‌‌‌ها در پلی مگ با هدف حمایت از استریمرهای ایرانی
ایجاد شده است. هدف ایجاد بخش مصاحبه با استریمرهای ایرانی در
سایت پلی مگ، حمایت از خانواده گیم ایران است. چرا که آنان سهم
زیادی را در پیشرفت صنعت گیم ایران و علی الخصوص صنعت بازی سازی
دارند.
همچنین می توانید گیمرهای ایرانی را که استریم می کنند را بشناسید.
تیم پلی مگ امیدوار است با این کار بتواند جوانان مستعد ایرانی که در
حرفه استریم استعداد نهفته دارند و آنطور که باید و شاید دیده نشده
اند را به جامعه گیم ایران بشناسیم.
امیدواریم از خواندن مصاحبه با استریمر‌‌‌ها لذت ببرید.

پلی مگ