دسته مصاحبه با استریمر‌‌‌ها

مصاحبه با استریمر‌‌‌ها

در این قسمت مصاحبه با استریمرها و یوتیوبرها قرار می گیرد؛ در درجه اول هدف ما حمایت و در درجه دوم پرداختن و پوشش مشکلات آنها در ایران است و اگر قصد داریم استریمر (Streamer) یا یوتیوبر (YouTuber) شوید، این مصاحبه ها می توانند راه و مسیر درست را به شما نشان دهند.

مصاحبه با XEROOX استریمر جوان ایرانی ؛ پیش به سوی جهانی شدن

مصاحبه با XEROOX: در دو سال اخیر، شاهد روی آوردن خیلی ها به حرفه استریمری بودیم. این سوق فراوان به سمت حرفه استریمری ناشی از چند چیز بود: 1- فکر می کردند چون علاقمند به بازی های ویدیویی هستند موفق می شوند. 2- یک شبه معروف می شوند و به…
ادامه مطلب…