تمامی چلنج های فصل 2 از Chapter 5 بازی فورتنایت (آپدیت هفتگی)

2 2,987

آموزش چالش های سیزن 2 چپتر 5 بازی Fortnite

از امروز رسما چلنج های تمام هفته های فصل 2 – Chapter 5 بازی فورتنایت لایو شدند و شما با ورود به بازی و قدم به قدم با راهنمایی که در ادامه در اختیار شما عزیزان گرفته است، تمامی چالش ها و چلنج ها را تکمیل نمایید. لازم به ذکر است که هر هفته جدیدی که چلنج ها اضافه می شوند، این مقاله نیز آپدیت خواهد شد.

راهنمایی چلنج های فصل دوم چپتر 5 فورتنایت در ادامه قرار گرفته است.
با سایت پلی مگ همراه باشید.

نکته: هر هفته ای که شروع می شود، به این مقاله اضافه خواهد شد

لیست چلنج های هفته 1 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Emote in different matches (5)
 • Visit The Underworld and Mount Olympus (2)
 • Mantle in different Named Locations (5)
 • Headshot opponents with Huntress DMR (3)
 • Hit players within 5 seconds of falling (10)
 • Eliminate players with Gatekeeper Shotgun (3)
 • Use a Zipline or Ascender (1)
 • Search Chests of Ammo Boxes(15)

Emote in different matches (5)

در 5 مچ مختلف ایموت بزنید.

Visit The Underworld and Mount Olympus (2)

از مناطق باستانی و اساطیری دیدن کنید.

Mantle in different Named Locations (5)

در 5 مچ و منطقه مختلف، منتل کنید. منتل به معنای بالا رفتن از دیوار است.

Headshot opponents with Huntress DMR (3)

3 نفر از حریفان خود را با اسلحه Huntress DMR هدشات کنید.

Hit players within 5 seconds of falling (10)

به 10 نفر از انمی ها، در کمتر از 5 ثانیه پس از سقوط دمیج وارد کنید.

Eliminate players with Gatekeeper Shotgun (3)

3 نفر را با اسلحه GateKeeper ShotGun بکشید.

Use a Zipline or Ascender (1)

از 1 عدد زیپ لاین یا بالابرنده (طناب یا …) استفاده کنید.

Search Chests of Ammo Boxes(15)

15 عدد چست یا مهمات پیدا کنید.

لیست چلنج های هفته 2 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Search Rare Chests or Safes (5)
 • Travel distance while airborne (2,000)
 • Damage opponents while at full shields (250)
 • Collect Mythic items (5)
 • Eliminate players with common weapons (3)
 • Spend bars (100)

Search Rare Chests or Safes (5)

5 عدد از گاوصندوق ها یا چست های ارزشمند را باز کنید.

Travel distance while airborne (2,000)

2000 متر را در هوا (مثلا پرواز کنید یا ماشین با سرعت از ارتفاع بپرید) طی کنید.

Damage opponents while at full shields (250)

250 دمیج به حریفان خود، درحالی که شیلد شما کامل است وارد کنید

Collect Mythic items (5)

5 عدد آیتم میتیک جمع کنید.

Eliminate players with common weapons (3)

3 عدد از حریفان خود را با اسلحه سفید بکشید.

Spend bars (100)

100 عدد طلا جمع کنید.

لیست چلنج های مایلستون (Milestone) فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Thank the Bus Driver (10 > 200)
 • Eliminate Enemy Players (25 > 500)
 • Damage Opponents (5,000 > 100,000)
 • Complete Match Quests (6 > 120)
 • Travel Distance (10,000 > 200,000)
 • Outlast Players (750 > 15,000)
 • Survive Storm Circles (25 > 500)
 • Acquire Accolades (50 > 1,000)

Thank the Bus Driver

با توجه به استیجی بودن چلنج (سطح بندی)، بین 10 تا 200 بار از اتوبوس تشکر کنید.

Eliminate Enemy Players (25 > 500)

با توجه به استیجی بودن چلنج (سطح بندی)، بین 25 تا 500 نفر از حریفان خود را بکشید.

Damage Opponents (5,000 > 100,000)

با توجه به استیجی بودن چلنج (سطح بندی)، بین 5000 تا 100000 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Complete Match Quests (6 > 120)

با توجه به استیجی بودن چلنج (سطح بندی)، بین 6 تا 120 عدد از چلنج ها را تکمیل کنید

Travel Distance (10,000 > 200,000)

با توجه به استیجی بودن چلنج (سطح بندی)، بین 10000 تا 200000 متر مسافت طی کنید.

Outlast Players (750 > 15,000)

با توجه به استیجی بودن چلنج (سطح بندی)، بین 750 تا 15000 بار از حریفان برتر باشید (در مجموع مچ ها).

Survive Storm Circles (25 > 500)

با توجه به استیجی بودن چلنج (سطح بندی)، از 25 تا 500 استورم زنده بمانید.

Acquire Accolades (50 > 1,000)

با توجه به استیجی بودن چلنج (سطح بندی)، از 50 تا 1000 افتخار به دست آورید.

لیست چلنج های هفته 3 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Damage players from below (500)
 • Headshot players with Warforged Assault Rifle (5)
 • Talk to Aphrodite, Artemis, Medusa or Poseidon to receive free items (3)
 • Eliminate enemy players within 10 seconds of destroying a structure (3)
 • Travel distance within 30 seconds of landing from the bus (1,000)
 • Collect Epic or better weapons from eliminated players (3)

Damage players from below (500)

از پایین به حریفان خود ۵۰۰ دمیج وارد کنید.

Headshot players with Warforged Assault Rifle (5)

۵ نفر  را به وسیله Assault Rifle (وافورج شده) هدشات کنید.

Talk to Aphrodite, Artemis, Medusa or Poseidon to receive free items (3)

با ان پی سی های Aphrodite و Artemis و Medusa یا Poseidon صحبت کنید و از آنها آیتم رایگان دریافت کنید.

Eliminate enemy players within 10 seconds of destroying a structure (3)

۳ نفر از انمی ها را بعد از اینکه بیلد آنها را خراب کردید، در کمتر از ۱۰ ثانیه بکشید.

Travel distance within 30 seconds of landing from the bus (1,000)

در کمتر از ۳۰ ثانیه پس از اینکه از اتوبوس پریدید، ۱۰۰۰ متر مسافت طی کنید.

Collect Epic or better weapons from eliminated players (3)

۳ اسلحه بنفش یا بهتر را از دشمنانی که کشته اید، بردارید.

لیست چلنج های اسنپ شات (SnapShot) فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Stage 1 of 14: Use a Scrying Pool to speak with The Oracle (1)
 • Stage 2 of 14: Overcome the Test of Agility at Restored Reels (1)
 • Stage 3 of 14: Overcome the Test of Strength at Lavish Lair or Fencing Fields (1)
 • Stage 4 of 14: Overcome the Test of Wisdom at a Scrying Pool (1)
 • Stage 5 of 14: Send Hades a message by eliminating opponents (10)
 • Stage 6 of 14: Use a Scrying Pool to speak with Hades (1)
 • Stage 7 of 14: Collect a Gatekeeper Shotgun then visit Grim Gate (1)
 • Stage 8 of 14: Damage Cerberus to assert your dominance (150)
 • Stage 9 of 14: Defeat a character in a duel or eliminate a god (1)
 • Stage 10 of 14: Use a Scrying Pool to speak with Ares (1)
 • Stage 11 of 14: Collect a Warforged Assault Rifle
 •  then visit Pantheon Path (1)
 • Stage 12 of 14: Damage Ares to bring war to the gods (150)
 • Stage 13 of 14: Assist in collecting an Aspect of the Gods (1)
 • Stage 14 of 14: Use a Scrying Pool to speak with The Oracle (1)

Stage 1 of 14: Use a Scrying Pool to speak with The Oracle (1)

از طریق مکان باستانی (Scrying Pool) با The Oracle صحبت کنید.

Stage 2 of 14: Overcome the Test of Agility at Restored Reels (1)

در آزمون های چابکی (Agility) منطقه Restored Reels قبول شوید.

Stage 3 of 14: Overcome the Test of Strength at Lavish Lair or Fencing Fields (1)

در آزمون های استقامت (Strength) منطقه Lavish Lair یا Fencing Fields قبول شوید.

Stage 4 of 14: Overcome the Test of Wisdom at a Scrying Pool (1)

در آزمون های حکمت (Wisdom) منطقه Scrying Pool قبول شوید.

Stage 5 of 14: Send Hades a message by eliminating opponents (10)

با کشتن 10 نفر یک پیغام برای Hades ببرید.

Stage 6 of 14: Use a Scrying Pool to speak with Hades (1)

با کمک یک Scrying Pool با ان پی سی Hades صحبت کنید.

Stage 7 of 14: Collect a Gatekeeper Shotgun then visit Grim Gate (1)

یک عدد Gatekeeper Shotgun به دست آورید و بعد از منطقه Grim Gate دیدن کنید.

Stage 8 of 14: Damage Cerberus to assert your dominance (150)

به Cerberus باید 150 دمیج وارد کنید.

Stage 9 of 14: Defeat a character in a duel or eliminate a god (1)

یک ان پی سی را در دوئل بکشید یا اینکه یکی از خدایان را بکشید.

Stage 10 of 14: Use a Scrying Pool to speak with Ares (1)

با استفاده از Scrying Pool با Ares صحبت کنید.

Stage 11 of 14: Collect a Warforged Assault Rifle then visit Pantheon Path (1)

یک عدد Assault Rifle وارفورج شده (تقویت شده) بگیرید و سپس به منطقه Pantheon Path بروید.

Stage 12 of 14: Damage Ares to bring war to the gods (150)

150 دمیج به Ares وارد کنید تا جنگ خدایان آغاز شود.

Stage 13 of 14: Assist in collecting an Aspect of the Gods (1)

مدال مربوط به خدایان را بگیرید (Aspect of the Gods).

Stage 14 of 14: Use a Scrying Pool to speak with The Oracle (1)

با Scrying Pool با ان پی سی The Oracle صحبت کنید.

لیست چلنج های هفته 4 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Open 5 chests or ammo boxes within 30 seconds of landing
 • Deal 300 damage to players while aiming down sights
 • Purchase 5 items or services from characters
 • Deal 1,000 damage to players with Shotguns
 • Eliminate 5 players with Pistols
 • Eliminate 5 players from 30 meters away
 • Destroy 50 objects or structures with pickaxe

Open 5 chests or ammo boxes within 30 seconds of landing

5 عدد چست یا صندوقچه مهمات را در کمتر از 30 ثانیه پس از لند کردن باز کنید.

Deal 300 damage to players while aiming down sights

300 دمیج به پلیرها از طریق ایم کردن (نشانه گرفتن) وارد کنید.

Purchase 5 items or services from characters

5 عدد سرویس یا آیتم از ان پی سی ها بخرید.

Deal 1,000 damage to players with Shotguns

1000 دمیج به پلیرها با اسلحه شات گان وارد کنید.

Eliminate 5 players with Pistols

با پیستول 5 نفر از حریفان خود را بکشید.

Eliminate 5 players from 30 meters away

5 نفر از حریفان را از فاصله 30 متری بکشید.

Destroy 50 objects or structures with pickaxe

50 عدد از اشیاء و سازه ها را از طریق پیک اکس نابود کنید.

لیست چلنج های Korra فورتنایت (باز شدن اسکین کورا)

صفحه اول چالش ها
 • Emerge from water (1)
 • Collect Fortnite Mythic items (4)
 • Damage opponents before the second storm circle (2,000)
 • Mantle, hurdle, or slide during the daytime (50)
 • Hit the same player with a Mythic and non-Mythic weapon (1)
صفحه دوم چالش ها
 • Eliminate an opponent while below 50 health (3)
 • Collect or spend bars (1,500)
 • Travel distance while on the train (500)
 • Hire Characters or revive squadmates (20)
 • Earn or pick up a Victory Crown (1)

Emerge from water (1)

وارد آب شوید و سپس از آن خارج شوید.

Collect Fortnite Mythic items (4)

4 عدد آیتم میثیک جمع کنید.

Damage opponents before the second storm circle (2,000)

قبل از اینکه دایره دوم (طوفان) بازی بسته شود، مجموعا به حریفان خود 2000 دمیج وارد کنید.

Mantle, hurdle, or slide during the daytime (50)

مجموعا 50 بار منتل و هاردل و لیز خوردن انجام دهید؛ تمام اینها باید در زمان روز بودن تایم بازی انجام شوند.

Hit the same player with a Mythic and non-Mythic weapon (1)

به یکی از حریفان خود با دو اسلحه میثیک و غیر میثیک آسیب وارد کنید.

Eliminate an opponent while below 50 health (3)

3 نفر از حریفان خود را زمانی که دمیج کمتر از 50 دارد بکشید.

Collect or spend bars (1,500)

مجموعا 1500 طلا خرج کنید.

Travel distance while on the train (500)

زمانی که در قطار هستید، 500 متر مسافت طی کنید.

Hire Characters or revive squadmates (20)

20 ان پی سی را استخدام کنید (Hire) یا اینکه 20 بار از هم تیمی های خود را ریوایو کنید (بعد از ناک شدن).

Earn or pick up a Victory Crown (1)

1 عدد تاج پیروزی (Victory Crown) بردارید یا به دست آورید.

لیست چلنج های Kickstart فورتنایت

 • Search an Olympus Chest or Underworld Chest (1)
 • Collect bars at named locations (100)
 • Find and accept SHADOW Briefings (3)
 • Dash 3 times in 10 seconds while affected by Underworld Dash (1)
 • Use a Fortnite Weapon Mod Bench inside a Fortnite Weapons Bunker (1)
 • Hit an opponent with Wings of Icarus Dive Bomb attack (1)
 • Damage opponents with Thunderbolt of Zeus (200)
 • Challenge an Olympian Boss at an Altar (1)

Search an Olympus Chest or Underworld Chest (1)

یک عدد چست باستانی (الیمپوس) یا چست آندرولد باز کنید.

Collect bars at named locations (100)

100 عدد طلا در مناطق دارای نام بازی جمع کنید.

Find and accept SHADOW Briefings (3)

3 عدد Shadow Briefings قبول کنید.

Dash 3 times in 10 seconds while affected by Underworld Dash (1)

3 بار با سرعت درحالی که آثار Underworld Dash روی شما هست حرکت کنید.

Use a Fortnite Weapon Mod Bench inside a Fortnite Weapons Bunker (1)

اسلحه خود را درون بنچ مد مخصوص آپگرید اسلحه ها قرار دهید.

Hit an opponent with Wings of Icarus Dive Bomb attack (1)

با Wings of Icarus Dive Bomb attack به حریفان خود دمیج وارد کنید.

Damage opponents with Thunderbolt of Zeus (200)

با Thunderbolt of Zeus (رعد و برق زئوس) به حریفان خود 200 دمیج وارد کنید.

Challenge an Olympian Boss at an Altar (1)

یک چلنج مربوط به کشتن هیولای باستانی را انجام دهید.

لیست چلنج های هفته 5 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Hire a Heavy Specialist or a Supply Specialist (2) – 10,000 XP
 • Collect Gold bars from Safes or Cash Registers (100) – 10,000 XP
 • Enter Bunkers in different matches (3) – 10,000 XP
 • Damage players with the Harbinger SMG (300) – 10,000 XP
 • Gain shields within 30 seconds after eliminating a player (1) – 10,000 XP
 • Outlast players while holding an Aspect of the Gods (50) – 10,000 XP

Hire a Heavy Specialist or a Supply Specialist (2)

یک ان پی سی از مدل Heavy Specialist یا Supply Specialist استخدام کنید.

Collect Gold bars from Safes or Cash Registers (100)

100 عدد طلا از صندوق مغازه یا گاوصندوق بزرگ جمع کنید.

Enter Bunkers in different matches (3)

در سه مچ مختلف، وارد بانکر (درهایی که به پایگاه های زیرزمینی راه دارند) شوید.

Damage players with the Harbinger SMG (300)

با Harbinger SMG باید به حریفان خود 300 دمیج وارد کنید.

Gain shields within 30 seconds after eliminating a player (1)

در کمتر از 30 ثانیه پس از اینکه یک نفر را کشتید، باید از شیلد استفاده کنید.

Outlast players while holding an Aspect of the Gods (50)

درحالی که Aspect of the Gods را در دست دارید، از 50 بازیکن برتر باشید.

لیست چلنج های هفته 6 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Destroy Supply Drones at Hot Spots (5): 10,000 XP
 • Search an Underworld Chest at Grim Gate and leave without taking damage. (1): 10,000 XP
 • Damage opponents with a weapon that has modded Optics (500): 10,000 XP
 • Hit players with the Shockwave Grenade (4): 10,000 XP
 • Purchase the patch-up service from Characters or Mending Machines (1): 10,000 XP
 • Mod Weapons at Mod Benches (4): 10,000 XP

Destroy Supply Drones at Hot Spots (5)

در مناطق دارای نام بازی، ساپلی درون ها (پهپاد ها) را نابود کنید.

Search an Underworld Chest at Grim Gate and leave without taking damage. (1)

صندوقچه لوت دنیای زیرین (Underworld Chest) را در منطقه Grim Gate باز کنید و بدون اینکه به آن دمیج وارد کنید، از آن منطقه دور شوید.

Damage opponents with a weapon that has modded Optics (500)

با اسلحه دوربین دار (مود شده) به حریفان خود 500 دمیج وارد کنید.

Hit players with the Shockwave Grenade (4)

با شاکویو (Shockwave Grenade) به 4 نفر از حریفان خود ضربه بزنید.

Purchase the patch-up service from Characters or Mending Machines (1)

از ان پی سی ها (Peely و Korra) یا مندینگ ماشین ها، یک عدد سرویس Patch-up بخرید.

Mod Weapons at Mod Benches (4)

در مود بنچ ها (برای تغییر روی اسلحه)، 4 عدد اسلحه را مود کنید.

لیست چلنج های Elements فورتنایت (اسکین آواتار)

صفحه اول چالش ها – Water Chakra
 • Visit a Fortnite Elemental Shrine (1)
 • Deal damage to opponents with waterbending (1,000)
 • Land on water from the bus (2)
 • Receive passive healing with waterbending by entering water (25)
 • Destroy a Fortnite cabbage cart (1)
 • Restore shields (500)
صفحه دوم چالش ها – Earth Chakra
 • Land at an Elemental Shrine from the bus (1)
 • Travel distance while sliding (100)
 • Destroy Stone structure (50)
 • Visit Mount Olympus and Fortnite Coastal Columns (2)
 • Collect cabbages (3)
 • Use Rock Wall and hit an opponent with Throw Rock (2)
صفحه سوم چالش ها – Fire Chakra
 • از تاریخ 18 آوریل به بازی اضافه خواهد شد

Visit a Fortnite Elemental Shrine (1)

از یک معبد المنتال (Elemental Shrine) دیدن کنید.

Deal damage to opponents with waterbending (1,000)

با Waterbending باید 1000 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Land on water from the bus (2)

بعد از پرش از اتوبوس، روی آب لند کنید.

Receive passive healing with waterbending by entering water (25)

با ورود به آب، پسیو Waterbending را دریافت کنید تا بتوانید میزان سلامتی خود را 25 عدد بازیابی کنید.

Destroy a Fortnite cabbage cart (1)

چرخ دستی هایی که روی آنها کلم وجود دارد را نابود کنید.

Restore shields (500)

شیلد خود را مجموعا به میزان 500 عدد بازیابی کنید.

Land at an Elemental Shrine from the bus (1)

بعد از پرش از اتوبوس، در یک معبد المنتال (مربوط به ایونت آواتار) فرود بیایید.

Travel distance while sliding (100)

درحالی که لیز می خورید، 100 متر طی کنید.

Destroy Stone

سنگ ها را نابود کنید.

structure (50)

50 عدد از سازه ها را نابود کنید.

Visit Mount Olympus and Fortnite Coastal Columns (2)

از کوه الیمپوس (Mount Olympus) و ساختمان های سنگی باستانی (غرب PLEASANT PIAZZA) نزدیک ساحل دیدن کنید.

Collect cabbages (3)

3 عدد کلم جمع کنید.

Use Rock Wall and hit an opponent with Throw Rock (2)

از آیتم Rock Wall استفاده کنید و با پرتاب سنگ (Throw Rock) به حریف خود دمیج وارد کنید.

لیست چلنج های هفته 7 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Collect ammo from Ammo Boxes (400)
 • Visit Landmarks (5)
 • Spend bars at Vending Machines (500)
 • Damage opponents with a Tactical Assault Rifle or a Gatekeeper Shotgun (800)
 • Emote at different Named Locations (3)
 • Find and accept SHADOW Briefings (8)
 • Burst through doors (5)
 • Headshot enemy players (30)

Collect ammo from Ammo Boxes (400)

400 عدد تیر از صندوقچه مهمات به دست آورید.

Visit Landmarks (5)

از 5 منطقه بازی که دارای اسم هستند دیدن کنید.

Spend bars at Vending Machines (500)

500 عدد طلا در وندینگ ماشین خرج کنید.

Damage opponents with a Tactical Assault Rifle or a Gatekeeper Shotgun (800)

به حریفان خود 800 دمیج از طریق اسلحه های Tactical Assault Rifle یا Gatekeeper Shotgun وارد کنید.

Emote at different Named Locations (3)

در سه منطقه مختلف بازی که دارای نام هستند، ایموت بزنید.

Find and accept SHADOW Briefings (8)

8 عدد Shadow Briefing را قبول کنید.

Burst through doors (5)

5 عدد از درهای خانه ها را بشکنید.

Headshot enemy players (30)

30 عدد از حریفان خود را هدشات کنید.

لیست چلنج های هفته 8 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Travel distance while sprinting (1,700)
 • Jam at Restored Reel’s stage and Slumberyard’s dance floor (2)
 • Headshot enemy players (20)
 • Collect weapons at the Summit Temple (12)
 • Search Produce Boxes (8)
 • Damage players with a fully modded weapon (800)
 • Gain Shields (300)
 • Destroy structures or objects (18)

Travel distance while sprinting (1,700)

با سرعت زیاد بدوید و اینگونه 1700 متر را طی کنید.

Jam at Restored Reel’s stage and Slumberyard’s dance floor (2)

در مکان مخصوص رقص مناطق Restored Reel’s و Slumberyard برقصید.

Headshot enemy players (20)

20 عدد از حریفان خود را هدشات کنید.

Collect weapons at the Summit Temple (12)

12 عدد اسلحه در منطقه Summit Temple جمع کنید.

Search Produce Boxes (8)

8 عدد جعبه میوه باز کنید. جعبه های میوه را در خانه ها و مغازه ها می توانید پیدا کنید.

Damage players with a fully modded weapon (800)

800 دمیج با اسلحه ای که کاملا مود شده است، به حریفان خود وارد کنید.

Gain Shields (300)

300 عدد شیلد خود را بازیابی کنید.

Destroy structures or objects (18)

18 عدد از اشیاء و سازه های درون بازی را خراب کنید.

لیست چلنج های هفته 9 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Visit the Underworld and hire a Character (2)
 • Damage opponents within 5 seconds of sliding, sprinting, or dashing (300)
 • Collect items of Epic or higher rarity (10)
 • Outlast players (99)
 • Travel distance while holding Aspect of Siphon or Aspect of Agility (250)
 • Pull or eliminate players with Chains of Hades (10)
 • Collect weapons (30)
 • Restore health (600)

Visit the Underworld and hire a Character (2)

از دنیای زیرین (Underworld – جایی که Hades حضور دارد) دیدن کنید و 2 ان پی سی استخدام کنید.

Damage opponents within 5 seconds of sliding, sprinting, or dashing (300)

در کمتر از 5 ثانیه پس از لیز خوردن، دویدن و راه رفتن، 300 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Collect items of Epic or higher rarity (10)

آیتم های با ارزش اپیک (بنفش) یا با ارزش بالاتر را جمع کنید (10 عدد).

Outlast players (99)

از 99 بازیکن، برتر باشید. به طور مثال اگر در یک مچ وین بگیرید، این چلنج تکمیل خواهد شد.

Travel distance while holding Aspect of Siphon or Aspect of Agility (250)

درحالی که Aspect of Siphon یا Aspect of Agility دارید، 250 متر مسافت طی کنید.

Pull or eliminate players with Chains of Hades (10)

بازیکنان را با زنجیر هیدس (Chains of Hades) بکشید یا به سمت خود بکشید (10 نفر).

Collect weapons (30)

30 عدد گان جمع کنید.

Restore health (600)

600 عدد مقدار سلامتی خود را بازیابی کنید.

لیست چلنج های هفته 10 – فصل 2 – چپتر 5 فورتنایت

 • Visit Mount Olympus and consume food (2)
 • Search Olympus Chests (3)
 • Eliminate bosses or players (25)
 • Travel distance while flying with Wings of Icarus (1,000)
 • Travel distance while holding Aspect of Combat or Aspect of Speed (250)
 • Eliminate a player with Thunderbolt of Zeus (1)

Visit Mount Olympus and consume food (2)

از منطقه Mount Olympus دیدن کنید و 2 عدد غذا بخورید.

Search Olympus Chests (3)

سه عدد چست الیمپوس (باستانی) را باز کنید.

Eliminate bosses or players (25)

25 عدد از باس ها یا پلیرهای درون بازی را بکشید.

Travel distance while flying with Wings of Icarus (1,000)

درحالی که با Wings of Icarus پرواز می کنید، 1000 متر را طی کنید.

Travel distance while holding Aspect of Combat or Aspect of Speed (250)

250 متر را درحالی که Aspect of Combat یا Aspect of Speed دارید طی کنید.

Eliminate a player with Thunderbolt of Zeus (1)

یک نفر را با Thunderbolt of Zeus بکشید.

لیست چلنج های Dummy’s Joyride فورتنایت (اسکین رایگان دامی جوی راید)

 • Fuel up Sports Cars at gas stations (50)
 • Travel distance in a Sports Car (3,000)
 • Emote at Grim Gate, Braweler’s Battleground, or Mount Olympus (1)
 • Destroy objects while in a vehicle (50)
 • Deliver a Sports Car to Dummy (1)
 • Drive a Sports Car in different named locations (4)
 • Damage opponents while in a vehicle (300)
 • Jump a Sports Car and travel 70 meteres before landing (70)
 • Purchase items at vending machines or Mod Benches (7)
 • Purchase services from Characters (3)
 • Spend bars in different matches (5)

Fuel up Sports Cars at gas stations (50)

50 بار ماشین های اسپورت را در پمپ بنزین، بنزین بزنید.

Travel distance in a Sports Car (3,000)

با یک ماشین اسپورت، باید 3000 متر (3 کیلومتر) مسافت طی کنید.

Emote at Grim Gate, Braweler’s Battleground, or Mount Olympus (1)

در منطقه Grim Gate و Braweler’s Battleground یا Mount Olympus ایموت بزنید.

Destroy objects while in a vehicle (50)

50 شیء را درحالی که در ماشین هستید و رانندگی می کنید، نابود کنید.

Deliver a Sports Car to Dummy (1)

یک ماشین را پیش ان پی سی Dummy ببرید.

Drive a Sports Car in different named locations (4)

یک ماشین اسپورت را به 4 منطقه بازی که دارای اسم هستند ببرید.

Damage opponents while in a vehicle (300)

300 دمیج به حریفان خود درحالی که سوار ماشین هستند یا هستید وارد کنید.

Jump a Sports Car and travel 70 meteres before landing (70)

با ماشین اسپورت بپرید و قبل از اینکه به زمین برسید، 70 متر طی کنید.

Purchase items at vending machines or Mod Benches (7)

7 عدد آیتم از وندینگ ماشین یا مود بنچ بخرید.

Purchase services from Characters (3)

3 عدد خدمات از ان پی سی ها بخرید.

Spend bars in different matches (5)

در 5 مچ مختلف طلا خرج کنید.

 

 

خرید بتل پس فورتنایت یا خرید ویباکس فورتنایت یا خرید کرو پک فورتنایت و سایر محصولات فورتنایت از فروشگاه پلی مگ روی متن های رنگی کلیک کنید

در صورتی که می خواهید آیتم و محصولات FORTNITE را بخرید و نیاز به کمک دارید با شماره موبایل 09909575473 (پشتیبانی فروشگاه پلی مگ) در واتساپ، تلگرام یا تماس تلفنی در ارتباط باشید!

 

 

 

آموزش قدم به قدم چلنج های فورتنایت را در سایت پلی مگ دنبال کنید!

هر سوالی راجع به راهنمایی چلنج های هفتگی سیزن 2 چپتر 5 بازی فورتنایت دارید در بخش نظرات ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

منبع: پلی مگ

 

2 دیدگاه
 1. یاسر می گوید

  سلام،آیابا آمدن آبدیت جدید دیگر نمیتوان دو نفره بازی کنیم؟

  1. امین شهری می گوید

   سلام
   اطلاعی ندارم

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود