کدهای تقلب بازی GTA V برای PC و PS4 و XBOX ONE

دوست داری رمز های (کد تقلب یا ترینر) بازی جی تی ای 5 (V) رو داشته باشی؟ تا انتها با هامون همراه باش؛

172 562,725

تمامی رمزهای بازی جی تی ای وی

کدهای تقلب بازی GTA V: یکی از چیزهایی که باعث می شود تا تنوع و فان بودن بازی دو چندان شود، ماد و یا کدهای تقلب هستند. اگر اشتباه نکنم بازی Grand Theft Auto San Andreas (جی تی ای سن اندرس) از پیشگامان اضافه کردن رمزها و کدهای تقلب به بازی های ویدیویی بوده است و معمولا اکثر بازی ها، علی الخصوص جهان باز (Open World) از این ویژگی جذاب بهره می برند.
در ادامه رمزهای بازی جی تی ای وی را برای شما دوستان قرار داده ایم.

کدهای تقلب بازی GTA V

نحوه وارد کردن رمزهای GTA V در کنسول ها و PC

همانطور که مطلع هستید شما می توانید با 2 روش، کدهای تقلب GTA V را وارد نمایید:

 1. از طریق تلفن همراه شخصیت های بازی
 2. از طریق فشردن دکمه های گفته شده
 3. از طریق تایپ کردن کلمه مورد نظر (مختص PC)

نکاتی در رابطه با روش وارد کردن رمزهای بازی جی تی ای وی

 • منظورم از Left دکمه سمت چپ و منظور از Right دکمه سمت راست می باشد
 • منظور از Circle دکمه دایره، منظور از Triangle دکمه مثلث، منظور از Square دکمه مربع و منظور از Decussation دکمه ضربدر است
 • لازم به ذکر است برای تایپ کلمه مورد نظر (در PC)، دکمه ESC را باید بزنید
 • هیچ فرقی بین نحوه وارد کردن رمزها و کدهای تقلب در کنسول های XBOX ONE، XBOX 360 و PS4 و PS3 وجود ندارد
 • رمزهای مربوط به تعقیب پلیس ها

کدهای تقلب بازی GTA V برای کم یا زیاد شدن تحت تعقیب بودن از دست پلیس ها (Wanted)
کدهای تقلب بازی GTA V برای کم یا زیاد شدن تحت تعقیب بودن از دست پلیس ها (Wanted)

کم کردن میزان تحت تعقیب بودن

PS4/PS3: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT

Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT

PC: Lawyerup

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 3787-5299-999-1

زیاد کردن میزان تحت تعقیب بودن

PS4/PS3 : R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

PC: Fugitive

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 8483-3844-999-1

 • رمزهای مربوط به سلامتی، مهمات و اسلحه

کدهای تقلب بازی GTA V برای مقدار مهمات، میزان سلامتی و اسلحه
کدهای تقلب بازی GTA V برای مقدار مهمات، میزان سلامتی و اسلحه

کامل شدن میزان سلامتی و زره

PS4/PS3: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB

PC: TURTLE

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 853-887-999-1

چتر نجات

PS4/PS3: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 

Xbox One / Xbox 360: LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB 

PC: Skydive

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 3483-759-999-1

گرفتن تمامی اسحه ها به همراه مهمات

PS4/PS3: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, DOWN, X, LB, LB, LB

PC: Toolup

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 587-866-999-1

سلامتی بی نهایت

PS4/PS3: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE

Xbox One / Xbox 360: RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y

PC: Painkiller

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 537-545-7246-999-1

بی نهایت شدن قدرت صحنه آهسته (Special Ability)

PS4/PS3: X, X, SQUARE, R1, L1, X, RIGHT, LEFT, X

Xbox One / Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, RIGHT, LEFT, A

PC: Powerup

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 3787-769-999-1

 • رمزهای مربوط به تغییرات گیم پلی

کدهای تقلب بازی GTA V برای گیم پلی
کدهای تقلب بازی GTA V برای گیم پلی

نامحدود شدن سرعت ماشین

PS4/PS3: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE

Xbox One / Xbox 360: Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X

PC: Catchme

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 463-2288-999-1

نامحدود شدن سرعت شنا

PS4/PS3: LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT

Xbox One / Xbox 360: LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT

PC: Gotgills

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 4557-4684-999-1

کم شدن جاذبه زمین

PS4/PS3: LEFT, LEFT, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT

Xbox One / Xbox 360: LEFT, LEFT, LB, RB, LB, RIGHT, LEFT, LB, LEFT

PC: Floater

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 2837-356-999-1

مشت های انفجاری

PS4/PS3: RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2

Xbox One / Xbox 360: RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT

PC: Hothands

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 2637-4684-999-1

مست شدن

PS4/PS3: TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, LEFT

Xbox One / Xbox 360: Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT

PC: Liquor

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 861-547-999-1

حرکت آهسته شدن شلیک ها

PS4/PS3: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X

Xbox One / Xbox 360: X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A

PC: Deadeye

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 393-3323-999-1

پرواز کردن در هوا

PS4/PS3: L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

Xbox One / Xbox 360: LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

PC: Skyfall

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 3255-759-999-1

پرش بلند

PS4/PS3: LEFT, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, R1, R2

Xbox One / Xbox 360: LEFT, LEFT, Y, Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, RB, RT

PC: Hoptoit

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 8648-467-999-1

گلوله های انفجاری

PS4/PS3: RIGHT, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, RIGHT, RIGHT, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: RIGHT, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LB, LB, LB

PC: Highex

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 439-444-999-1

گلوله های آتشی

PS4/PS3: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB

PC: Incendiary

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 4279-363-462-999-1

تجربه بازی در نقش NPC ها (به عنوان مثال مردم شهر)

PC: Jrtalent

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 5368-5782-999-1

تلفن سیاه (رخ دادن انفجار تصادفی)

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 3767-367-999-1

صحنه آهسته شدن بازی

PS4/PS3: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, SQUARE, R2, R1

Xbox One / Xbox 360: Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, X, RT, RB

PC: Slowmo

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 966-756-999-1

تغییر نوع آب و هوای بازی

PS4/PS3: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE

Xbox One / Xbox 360: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

PC: Makeitrain

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 7246-348-625-999-1

رانندگان بد (ماشین ها به سمت شما می آیند)

PS4/PS3: TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1

Xbox One / Xbox 360: Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB

PC: Snowday

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 329-7669-999-1

 • رمزهای مربوط به اتوموبیل (ماشین، موتور، قایق و تغییرات آن)

کدهای تقلب بازی GTA V برای ماشین ها (به طور کلی اتوموبیل ها)
کدهای تقلب بازی GTA V برای ماشین ها (به طور کلی اتوموبیل ها)

ظاهر شدن Duster (نوعی هلیکوپتر)

PS4/PS3: RIGHT, LEFT, R1, R1, R1, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: RIGHT, LEFT, RB, RB, RB, LEFT, Y, Y, A, B, LB, LB

PC: Flyspray

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 7729-3597-999-1

ظاهر شدن Stunt (نوعی هلیکوپتر)

PS4/PS3: CIRCLE, RIGHT, L1, L2, LEFT, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE

Xbox One / Xbox 360: B, RIGHT, LB, LT, LEFT, RB, LB, LB, LEFT, LEFT, A, Y

PC: Barnstorm

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 676-678-227-999-1

ظاهر شدن Dodo (نوعی هلیکوپتر با قابلیت حرکت در آب)

PC: Extinct

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 4628-398-999-1

ظاهر شدن Buzzard Attack Chopper (هلیکوپتر جنگی)

PS4/PS3: CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE

Xbox One / Xbox 360: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

PC: Buzzoff

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 633-2899-999-1

ظاهر شدن Kraken Submarine (زیردریایی)

PC: Bubbles

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 2537-282-999-1

ظاهر شدن Duke O’Death (ماشین قدرتمند ملقب به مرگ)

PC: Deathcar

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 4227-3328-999-1

ظاهر شدن Caddy (ماشین های کوچک مخصوص کارخانه ها و زمین های گلف)

PS4/PS3: CIRCLE, L1, LEFT, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X

Xbox One / Xbox 360: B, LB, LEFT, RB, LT, A, RB, LB, B, A

PC: Holein1

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 461-4653-999-1

ظاهر شدن Limo (ماشین هایی با طول زیاد، ملقب به لیموزین)

PS4/PS3: R2, RIGHT, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT

Xbox One / Xbox 360: RT, RIGHT, LT, LEFT, LEFT, RB, LB, B, RIGHT

PC: Vinewood

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 9663-8463-999-1

ظاهر شدن Trashmaster (ماشین های آشغال جمع کن)

PS4/PS3: CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT

Xbox One / Xbox 360: B, RB, B, RB, LEFT, LEFT, RB, LB, B, RIGHT

PC: Trashed

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 433-8727-999-1

ظاهر شدن Comet (ماشین مسابقه ای)

PS4/PS3: R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1

Xbox One / Xbox 360: RB, B, RT, RIGHT, LB, LT, A, A, X, RB

PC: Comet

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 38-266-999-1

ظاهر شدن Rapid GT (ماشین مسابقه ای)

PS4/PS3: R2, R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, LEFT, CIRCLE, R2

Xbox One / Xbox 360: RT, RT, LB, B, RIGHT, LB, RB, RIGHT, LEFT, B, RT

PC: RapidGT

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 4348-727-999-1

ظاهر شدن Sanchez (موتور مسابقه ای، مخصوص جاده های خاکی)

PS4/PS3: CIRCLE, X, L1, CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, R1, R2, L2, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

PC: Offroad

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 7623-633-999-1

ظاهر شدن PCJ (موتور مسابقه ای، مخصوص آسفالت)

PS4/PS3: R1, RIGHT, LEFT, RIGHT, R2, LEFT, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: RB, RIGHT, LEFT, RIGHT, RT, LEFT, RIGHT, X, RIGHT, LT, LB, LB

PC: Rocket

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 538-762-999-1

ظاهر شدن BMX (دورچه حرفه، مخصوص مسابقه و مکان های سخت)

PS4/PS3: LEFT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, TRIANGLE, R1, R2

Xbox One / Xbox 360: LEFT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, Y, RB, RT

PC: Bandit

شماره رمز برای وارد کردن در تلفن: 348-226-999-1

 

دانلود مودهای جی تی ای وی در سایت پلی مگ!

نظر شما نسبت به رمزهای بازی جی تی ای وی چیست؟
در صورتی که کدهای تقلب بیشتری از بازی GTA V می شناسید، در بخش نظرات اعلام کنید.

منبع: پلی مگ

172 دیدگاه
 1. اشکان می گوید

  ببخشید این رمز ها عالین فقط رمزی برای پول دادن داره یا نه

  1. admin می گوید

   نه اشکان جان، اما برنامش وجود داره که توی بخش آنلاین هم قابل استفاده هست

   1. محمد امین می گوید

    سلام اسم برنامش رو میگید ؟
    توی بخش خرید سهام داخل برنامه به من پول کم میده یا حتی ضرر هم میکنم

    1. admin می گوید

     سرچ کنید ترینر بازی GTA V

    2. . می گوید

     من جدید ترین نسخه جی تی ای رو گرفتم ولی ماشین بتمن نیست تو بازی ربطی به کد زدن داره؟افلاینه

     1. امین شهری می گوید

      باید مود بزنید

   2. مازیار می گوید

    ببخشید میشه رمز تلفن برای دایرکتور مود رو بهم بگید؟

    1. admin می گوید

     بلد نیستم

   3. Amir_ot می گوید

    رمزهای gta v آنلاین برای ps4 هم هست؟

    1. admin می گوید

     سلام
     بله

  2. یونس حقی می گوید

   ببخشید چطور ماشین ایرانی بیاوریم

   1. admin می گوید

    ماد نصب کنید

 2. حسین می گوید

  خیلی عالی واقعا دمتون گرم ممنون از این سایت خوبتون

  1. koo می گوید

   سلام عالیه واقعا ممنونم از سایتتون

 3. حسین می گوید

  خیلی عالی واقعا دمتون گرم ممنون از این سایت خوبتون فقط رمز دویدن سریع را ندارید

  1. admin می گوید

   خیر حسین جان، اون چیزی که مد نظر شما هست توسط ترینر انجام میشه

  2. Arash می گوید

   منظور از نا محدود شدن سرعت ماشین نامحدود شدن سرعت دویدن بود

 4. Mahdi Abdolahi می گوید

  سلام ببخشید من زدم ترینر gta v ولی بلد نیستم چیکار کنم

  1. admin می گوید

   سلام مهدی عزیز، چندین مدل ترینر داریم، متوجه منظورتون نمیشم

 5. roham می گوید

  این رمز های شماره ای رو نمیاره یه سه چهار تا بوق میخوره بعد قطع میشه

  1. admin می گوید

   سلام، تمامی رمزها است شده هستند احتمالا نسخه شما دستکاری شده هست

 6. بی نام می گوید

  من رمز تانک رو میدونم اگه بشه میزارم 3255-759-999-1

  1. admin می گوید

   خیلی ممنونم صالح عزیز

  2. عاطفه می گوید

   این سقوط آزاد بود بیچاره فرانکی له شد

 7. عاطفه می گوید

  من یه قسمت بازی گیر کردم اونجا ک باید دنبال به ماشین خاص بگیردیم تا تو نقشه کار بیاد،چکار کنم خسته شدممممم

  1. admin می گوید

   لطفاً نام مرحله رو ارسال کنید

  2. آراد راد می گوید

   اونجا لستر تو ایمیلای گوشی عکس میفرسته شکلشون و جاشون

 8. Ahura می گوید

  تو بخش سهام ضرر میکنم چه جوری باید سود کنم

 9. حسام می گوید

  عاطفه باید یک ماشین شاسی بلند با استفاده از شخصیت ترور برداری

 10. سعید می گوید

  سلام من بازی رو هنوز صد درصد نکردم ولی بهم مرحله نمیده هرچی ماشین چهار در برمیدارم میرم زنگ میزنم ولی بازم مرحله نمیده میشه راهنمایی کنید؟ درصد هم هنوز به هشتاد نرسیده.

  1. admin می گوید

   منظورتون اینه که مرحله ها رو 80 از 100 درصد زده؟ اگر بله خب عادیه، چون کل بازی مراحلش نیست و مراحل فرعی و … وجود داره و در صورت تکمیل اونها 100 درصد میشه

   1. سعید می گوید

    سلام نه هنوز به هشتاد نرسیده . من یه جایی شنیدم که *** اگه درسته من این مرحله رو ندیدم

    1. admin می گوید

     دوست عزیز؛ لطفا اسپویل نکنید، شاید بقیه بازی نکرده باشند

     1. سعید می گوید

      سلام. چشم خب حالا چه کنم شما میدونید؟

     2. admin می گوید

      ببینید روی سیوتون چه مرحله ای نوشته؟

     3. Hesam می گوید

      سلام ببخشید من توی xbox one s بازی میکنم تا ترور هم باز کردم اما وقتی سیو میکنم هم باز تا ی جایی ب عقب بر میگردا چیکار کنم

     4. admin می گوید

      سلام حسام جان؛ AutoSave رو فعال کنید

  2. آراد می گوید

   سلام منم دقیقا همینجا گیر کرده بودم باید با فرانکلین یه ماشین شاستی بلند بر دارید برید جای خلوت من خودم رفتم جنگل بعد تو گزینه مایکل برا زنگ زدن به جز هنگ اوت یه گزینه دیگ میاد اونو می زنید به ترور و مایکل همزمان زنگ میزنه بعد مرحله H روی نقشه میاد

 11. سعید می گوید

  نوشته vinewood souvenirs- the last act

  1. admin می گوید

   روی PC بازی می کنید؟

   1. سعید می گوید

    بله

    1. admin می گوید

     اگر از نسخه اورجینال استفاده میکنید، بازی رو ریپیر کنید

 12. سعید می گوید

  یعنی چی ریپر کنم میشه یکم بیشتر توضیح بدین از کدوم قسمت؟

  1. admin می گوید

   نگفتید اورجینال استفاده میکنید یا کرکی

   1. سعید می گوید

    کرک هست

    1. admin می گوید

     اسم سیوی که گفتید رو از طریق اینترنت دانلود کنید؛

 13. سعید می گوید

  ممنون دوست عزیز

 14. محمد می گوید

  بعد از مرگ ترو در جی ای جی وی ایکس باکس وان مرحله ندارم با دوشخصیت کارکتر چه کار کنم

  1. حامد سامی می گوید

   خوب پلیس ها رو بکش خیلی باحال میشه

  2. zero_boy می گوید

   اگه گزینه سوم رو میزدی الان همه کارکتر هات زنده بودن اونی که عکس جمجمه هست روش به معنی ارزوی مرگ

 15. آرش می گوید

  سلام من یه Xbox one x دارم رمز هارو که به صورت حرکتی روی دسته میزنم اجرا نمیکنه ولی با شماره ای چرا
  چیکار کنم نمیدونم چه مرگشه فک کنم باید مشکل از بازی باشه درسته ؟
  اگه راه حلی چیزی دارید لطفاً بگید

  1. admin می گوید

   سلام آزش جان؛ از روش شماره تلفن امتحان کنید

  2. هیچ کس می گوید

   با شماره بهتر هستش یا با حرکت؟

 16. حامد سامی می گوید

  هاله همه‌ی رمز های جی تی ای وی رو داره ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون

 17. سعید می گوید

  سلام چجوری رمز شماره ای بزنم؟؟هرکار میکنم شماره گیر موبایلش نمیاد؟؟

  1. admin می گوید

   سلام سعید جان؛ گوشی رو باز کنید، شماره رو وارد کنید؛ متوجه مشکلتون نمیشم

  2. بی نام می گوید

   برو تو گوشی تو مخاطبات دکمی x یا مربع تو ps4 رو بزن شماره گیری کن

 18. Soheil می گوید

  سلام
  ببخشید
  طریقه راهنما زدن بدون مود در جی تی ای رو توضیح میدید
  برای
  Ps4

  1. admin می گوید

   سلام سهیل جان؛ امکانپذیر نیست

 19. Hosein می گوید

  من اکانت کپی خور دارم توی xbox one s اگه رمز هارو بزنم بازی ها میپره؟!

  1. admin می گوید

   سلام حسین عزیز؛ خیر

 20. رضا می گوید

  ببخشید برای پول گرفتن باید چیکار کنیم من وقتی سهام میخرم ضرر میکنم

  1. admin می گوید

   سیمپل ترینر رو دانلود کنید فکر میکنم افزایش پول هم داشته باشه

 21. بی نام و نشان می گوید

  باسلام چطوری می شه تو حسابمون پول بگذاریم؟؟؟

  1. admin می گوید

   سلام مود atm دانلود کنید

 22. ارتین می گوید

  چرا بعضی ها فقط برای پی سی هست من الان ایکس باکس دارم میزنم زنگ میخوره قطع میشه

 23. Mohammad می گوید

  سلام من ایکس باکس وان اس دارم کپی خور هست اگه رمز هارو بزنم بن نمیشه ؟؟؟

  1. admin می گوید

   سلام؛ خیر

 24. آرش می گوید

  با سلام
  ببخشید من الان PS4 دارم روی اکانت هکی خودم پول برای بازی GTA v می‌خوام و نسخه بازیم طوری هستش که سهام میخرم ضرر میکنم و بازیم هم نود درصد هستش
  راهی داره غیر سهام برای پول زیاد (منظورم میلیونی و میلیاردی هستش نه هزار )

  1. admin می گوید

   سلام؛ بهترین راه همین هست

   1. آرش می گوید

    عزیزم میگم این راه رو ورژن من جواب نمیده شما میگی بهترین راه همینه ؟!؟
    من دنبال برنامه ای هکی چیزی برای PS4 هستم

    1. admin می گوید

     دوست خوبم آرامش خودت رو حفظ کن اتفاقی نیفتاده 😄 چنین برنامه ای برای پی اس ۴ وجود نداره.

 25. Abolfazl *_* می گوید

  دمت گرم بابا خیلیییی دمت گرم
  ✌😈

  1. admin می گوید

   عزیزی ابوالفضل جان

 26. Arad می گوید

  امین عالی بود بیا باهم دوست شیم وباهم جینی ای را تمام رمز ها و راز هاش را بزاریم باشه داداش هستی یا نه

  1. admin می گوید

   تمام رمزها گذاشته شده آراد جان

 27. Creeper gamer می گوید

  _ را چجوری در ایکس باکس بزنم چون فقط عدد هست

  1. admin می گوید

   نیازی به وارد کردن _ نیست و ما اونها رو فقط برای نظم قرار دادیم

 28. MEHRDAD می گوید

  سلام کد های شما عالیییی هستن یه سوال داشتم برایه gta.v آفلاین رازی هست مثلا صفینه یا چیز های دیگه اگر بهم بگید ممنون میشم

  1. admin می گوید

   سلام مهرداد عزیز، نظر لطف شماست؛ بله یک سری ایستراگ وجود داره اما نه به اون صورت که فکر می کنید و چیزهایی که در اینترنت مشاهده می کنید (مثل سفینه یا چیزای عجیب تر دیگه)، به وسیله ماد اضافه میشن

 29. MEHRDAD می گوید

  خیلی ممنون از راهنماییتون

 30. MEHRDAD می گوید

  سلام دوباره من تفنگ فضایی رو فیلمشو دیدم ورفتم تویه مکانی که گفته بود زیرآب تویه بدنه ی هواپیما اسلحه ی فضایی نبود ولی بقیه ی تفنگ ها بودن ولی تفنگ فضایی نبود گفت آنلاین و آفلاین فرق نداره توی همه ی ساعت ها رفتم ولی نبود چرا

  1. admin می گوید

   سلام؛ احتمالا ماد بوده (ویدیویی که تماشا کردید)

  2. کک می گوید

   من رفتم بود

 31. arshia می گوید

  چطوری باید مرحله سیو کنم اگه میشه برام بفرست رو شماره ی 09225149731 تو واتساپ

 32. aay_gamer می گوید

  سلام ، ببخشید میشه بگید چجوری توی موبایل gta v وقتی شماره می گیریم ، چجوری خط فاصله بزاریم.
  توی : ps4

  1. admin می گوید

   سلام؛ خط فاصله نیاز نیست، اون خط فاصله ای که گذاشتیم برای نظم شماره ها هست

 33. MEHRDAD می گوید

  سلام من gta.v نصله هشتمه ولی چرا راک استار مودرونداره چون دوستم میگه همه راک استار مود رودارن ولی چراماله من نداره

  1. admin می گوید

   سلام مهرداد جان؛ حقیقتش متوجه نشدم چی گفتید، یعنی چی نسل هشتمه؟! و اینکه کدوم مود رو میگید؟!

 34. MEHRDAD می گوید

  همون مود هایی که میتونیم شخصیتمون رو چهاروم رو بگیرم یا آدممون رو اوض کنیم

  1. admin می گوید

   متوجه منظورتون نمیشم!

 35. MEHRDAD می گوید

  پس چرا من رفتم نبود

 36. MEHRDAD می گوید

  منظورم اینه که وقتی میریم داخل اتاق قک مد که میشه شخصیتمون رو اوض کنیم

  1. admin می گوید

   روش های مخصوص به خودش رو داره، توی بخش مود GTA V توضیح دادیم

 37. MEHRDAD می گوید

  من منظورم همون مود که وقتی پاز بازی رو میزنیم و داخل مپ میریم سر گزینه ی آخری یعنی راک استار مود که میریم و میتونی هر آدمی رو که خواستیم بزاری برای شخصیت چهارو م بزاریم.منظورم این بود من ندارمش چرا

  1. admin می گوید

   فکر نمیکنم برای کنسول ها باشه

 38. MEHRDAD می گوید

  چون من به هرروشی رفتم نبود تاچ پد رو نگه داشتم هر کاری کردم نبود

  1. admin می گوید

   با PS4 امکان نصب ماد وجود نداره

 39. امیرعلی می گوید

  با سلام
  من gta v رو از اپیک گیم دانلود کردم برای پی سی
  چند روز پیش ۱.۷۵ گیگ اپدیت داد
  از بعد اون برای تایپ رمز دیگه وقتی اون دکمه رو میزنم
  و کادر باز میشه هیچ یک از دکمه ها کار نمیکنه به غیر از اعداد

  1. admin می گوید

   اگر با موبایل میشه وارد کرد خیلی درگیرش نشید اما میتونید از قسمت keybind روی حالت default و اولیه قرار بدید

 40. علی می گوید

  سلام من تو پی اس فور جی تی ای وی من نقشه اش خیلی کامل نیست همون شکل اولیه هست و قسمت های بالایی نیست من پول جمع کردن برای باز کردن ماشین ولی تو نقشه من آدم مایکل گاراژ ندارن فقط یه ماشین آبی هست که میزنم میرسه به ماشین خودش کسی می‌دونه چجوری نقشه رو کامل کنم و گاراژ رو بگیرم

 41. MEHRDAD می گوید

  سلام کد رانندگان بد به سمت شما می آیند من هرچی میزنم عمل نمیکنه ماله gtaآنلاینه❓❓❓

  1. admin می گوید

   سلام؛ رمز فقط برای بخش آفلاین هست

 42. حمید می گوید

  سلام بچه ها من چطوری میتونم ترور رو باز کنم تا هر سه رو داشته باشم

  1. admin می گوید

   سلام؛ شما احتمالا مراحل اولیه بازی هستید، باید کمی بازی رو پیش ببرید

 43. Abolfazl ABR می گوید

  سلام.خیلی ممنون از سایت شما.

 44. Amirali می گوید

  سلام خوب هستین ببخشید چرا من وقتی رمزهای شماره ای میزنم کار نمیکنه چندتا بوق میخوره بعدش قطع میشه و هیچی اجرا نمیشه اگه ی راه حل بهم بدین ممنونتون میشم

  1. admin می گوید

   سلام؛ روی پی سی بازی می کنید؟

 45. Hesam می گوید

  سلام من بازی رو روی ایکس باکس وان اس دارم نسخه اصلی نیستش سهام میخرم ضرر میکنم چطوری پولدار بشم

  1. admin می گوید

   سلام؛ متاسفانه در رابطه با بورس و سهام جی تی ای وی اصلا اطلاعاتم کافی نیست

 46. مهدی یار می گوید

  میشه بگید چه کار کنیم وقتی بیل را پیدا نکردیم

  1. admin می گوید

   وقتی بیل را پیدا نکردید؟ واضح تر توضیح بدید لطفا

 47. Esmaeil می گوید

  لطفا هر کی رمز تانک برایpc می دونه بزاره

 48. هادی خواجی می گوید

  ممنونم از مطالب مفیدتون
  فقط یه موضوعی هست بعضی از رمز هایی که شما گفتید مقل زیردریایی وقتی میزنم چندتا بوق میخوره و قطع میشه باید چیکار کنم.

  1. admin می گوید

   سلام؛ از روش دیگه وارد کردن رمز استفاده کنید

   1. king می گوید

    کد های شماره‌ای برای xbox 360 هم میشه یا فقط از طریق دکمه ها؟؟

    1. admin می گوید

     فکر نمیکنم در کنسول جواب بده

 49. MANI می گوید

  سلام من gtav رو روی ps3 بازی میکنم
  من دیدم که یک چیزی به نام DIRECTOR MOD
  داره ولی همشون روی PS4 بازی می کنن
  بعد رفتم همونجا توی PAUSE و روی
  گذینه ی اخر زدم نشد زده SIGN IN
  میشه راهنمایی کنید؟

  1. admin می گوید

   سلام؛ اطلاع ندارم

 50. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید اینا خیلی به درد خوردن فقط میشه لطفا ی رهای پیش نهاد بدید که بدون ترینر و با اصتفاده از بورس و این جور چیزا پول زیادی به دست بیارم

  1. admin می گوید

   سلام وقتتون بخیر؛ به روی چشم، البته بخش آموزش و ترفندهای سایت بسیار فعال هست و گاهی اوقات آموزش GTA V میذاریم
   شاد و پیروز باشید

 51. MEHRDAD می گوید

  سلام کد ماشین مرگ رو هرچی میزنم کار نمیکنه فقط چندتا بوق میخوره رویPS4بازی میکنم زیر دریایی هم همینطور ولی بقیه ی کدها اینطوری نیست میشه بگید چرا؟

  1. admin می گوید

   سلام وقت بخیر؛ احتمالا روی کنسول پلی استیشن 4 این رمز وجود نداره
   شاد و پیروز باشید

 52. نیایش می گوید

  سلام عالیه فقط میگم میشه شمارتو بهم بگی تا تو واتساپ ازت سوالاتم رو بپرسم اخه من سوال زیاد دارم درباره ی gtav

  1. admin می گوید

   سلام وقت بخیر؛ خیر
   شاد و پیروز باشید

 53. Ghazal می گوید

  سلام وقتتون بخیر واقعا رمز های عالی هستش و اگر هم بازم رمز بود ممنون میشم به اشتراک بگذارید و یه یه سوال دیگه اینکه وقتی شماره هارو میزنیم چرا مشغول میزنه؟🤔🤔🤔🤔

  1. admin می گوید

   سلام وقتتون بخیر؛ چشم حتما
   همه رمز ها این مشکل رو دارند؟

 54. محمد می گوید

  سلام خیلی ممممممممممممممممممممممنووووووووووووووووووون فقط رمز هیچ وقت دستگیر نشدن وجود داره یا نه بدون مود ترینر

  1. admin می گوید

   سلام محمد جان؛ تمام رمز هایی که برای جی تی ای وی وجود داره رو قرار دادیم؛ بقیه رو باید با ماد و ترینر اضافه کنید

   1. Shaghayegh می گوید

    سلام امکانش هس توضیح بدید ماد و ترینر یعنی چی؟

    1. admin می گوید

     سلام
     ترینر: نرم افزاری که حکم چیت داره (مثلا پرواز کردن، ظاهر کردن ماشین و …)
     ماد: یک سری فایل که توی بازی تغییر ایجاد یا چیزی اضافه می کنند

 55. محمد می گوید

  سلام حسین جان رمز دویدن سریع اینه CATCHME

 56. مهدی می گوید

  چون من از اونور دارم رمز میزنم بخاطره همین مشغوله

 57. nima می گوید

  سلام من یک رمز دارم که وقتی ماشین خراب میشه با استفاده از این میشه هم جونت رو پر کنی هم ماشین رو دوباره سالم کنی 1999887853

  1. admin می گوید

   سلام عزیز؛ ممنون بابت به اشتراک گذاری

 58. حمید می گوید

  سلام این شماره ها از ۱-۹۹۹ شروع میشه
  ممنون میشم اگه جواب به دید

  1. admin می گوید

   سلام
   از سمت چپ به راست

 59. امیر حسین. می گوید

  سلام ممنون از سایت خوبتون و مطالب مفید من یه سوال داشتم جی تی ای وی روی دستگاه من ps4 هر وقت وارد بازی میشم از من میزان کنتراست را میخوا میگه چقدر باشه چکار باید بکنم که هر دفعه نپرسه

  1. admin می گوید

   سلام وقت بخیر
   اگر با یک اکانت وارد بشید نباید همچین اتفاقی رخ بده
   اکانت Guest دارید یا متصل به PSN؟
   البته چیز مهمی نیست، میتونید به سادگی حالت پیش فرض رو رد کنید

 60. مهرداد می گوید

  سلام..میشه منظور از left و righ رو دقیق بگید که کدوم دکمه چپ و راست منطورتون هست..متوجه نشدم

  1. مهرداد می گوید

   البته روی ps4

  2. admin می گوید

   سلام
   Left = چپ
   Right = راست

 61. امیرحسین می گوید

  سلام من روی ایکس باکس وان اس بازی می‌کنم چن تا از رمز ها برای من کار نمیکنه اونایی که فقط نوشته برای pc و وارد کردن در تلفن
  مثل زیر دریایی

  1. admin می گوید

   سلام
   بعضی از رمز ها مخصوص PC هستند

 62. احسان خان می گوید

  عالی من چجوری میتونم ترور رو زنده نگه دارم مرحله آخر

  1. admin می گوید

   بهتون حق انتخاب میده، فقط گزینه کشتن ترور رو انتخاب نکنید!

 63. mohamadreza می گوید

  سلام من رمز تغییر گوشی رو زدم بعد الان می‌خوام که اون رمز پاک بشه یعنی گوشیم به اولش برگرده

  1. admin می گوید

   سلام
   متوجه منظورتون نمیشم

 64. حسن می گوید

  رمزهای pc چرا نیست؟

  1. admin می گوید

   دقت کنید هست

 65. Erfun می گوید

  چطور می تونم توی جی تی ای وی pc ماشینو با یدک کش یدک کنم؟؟

  1. admin می گوید

   اطلاعی ندارم

 66. بدون نام می گوید

  چجوری ترافیکو از بین ببرم یعنی تو جاده هیچ ماشینی نباشه

  1. admin می گوید

   ماد نصب کنید
   یا رمز ها رو چک کنید، شاید رمزش باشه

 67. ko ok می گوید

  سلام واقعا عالی بودش و کار آمد خیلی خیلی خیلی ممنونم از شما .

 68. AMIR می گوید

  ببخشید من ps4 دارم بعد بازی نصب کردم و سی دی رو ندارم بعد من از یه جایه دیگه فقط شماره پیدا کردم مثل ۹۹۹-۱ بعد این ها فقط واسه کامپيوتر هست چون که من یه فیلمی دیدم که گفته بود شماره هم کار میکنه آیا اینجوری هست یا خیر

  1. admin می گوید

   سلام
   خیر

 69. Bahari می گوید

  سلام دکمه x روی دسته پی اس کدوم میشه شما برای دکمه ضربدر یا همون x رو Decussation گفتید
  من دکمه x رو پیدا نمیکنم

  1. admin می گوید

   سلام
   توی چه کنسولی؟

 70. پرهام می گوید

  سلام خیلی خوبه ولی چرا مثل مردم عادی نمیشه؟

  1. admin می گوید

   سلام
   چه چیزی مثل مردم عادی نمیشه؟

 71. ارمیا می گوید

  اگه waypoint بزارم و به همون جا تلپورت کنم با ps4 چطوری؟؟

  1. admin می گوید

   فکر نمیکنم با کنسول بشه

 72. ایلیا می گوید

  سلام
  خواستم بابت سایت خوبتون تشکر کنم.
  ببخشی من با Xbox 360 بازی میکنم ولی اصلا کد تلفن را نمیتونم بزنم مشکل از چی هستش
  ممنون میشم بگید

  1. admin می گوید

   سلام
   کد ها رو برعکس بزنید

 73. یوسف می گوید

  عالیه برای کسانی که نمیفهمن فقط شماره ها را وارد کنید.

 74. ناشناس می گوید

  سلام.
  من جی تی ای و دیسکش رو دارم که برای ps4 ولی بازی رو در ps5 میکنم.
  من کد تقلب زدم ولی گفت که نمیتونید تروفی بگیرید البته تروفی های مربوط به مراحل و میده ولی شخصی سازی کامل اسلحه یا ماشین و …..
  رو نمیتونم بگیرم.
  شما گفتید میتونین غیرفعال کنید کدها رو
  چطور ابن کار رو بکنم؟
  نمیخوام بازی رو نیوگیم کنم چون پولم زیاده.
  ممنون از شما

 75. رشوان می گوید

  سلام کد تق.لب میدونید کهelx بیاد توی بازی برای ایکس‌باکس

  1. admin می گوید

   سلام
   همچین رمزی وجود نداره

 76. امیر حسین می گوید

  ممنون. از سایتتون

 77. Amir می گوید

  سلام یعنی چی بر عکس بزنید

  1. admin می گوید

   سلام
   ترتیب حروف یا اعداد

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود