راهنمایی چلنج‌ Break the Curse بازی فورتنایت (اسکین رایگان Jujutsu Kaisen)

0 513

آموزش چالش های اسکین جوجوتسو کایسن از سیزن 3 چپتر 4 بازی Fortnite

برای دریافت مجموعه اسکین جوجوتسو کایسن (Jujutsu Kaisen) بازی فورتنایت، نیاز به انجام یک سری چلنج دارید تا بتوانید آن را با بتل پس خود به صورت رایگان آنلاک و دریافت کنید. در پلی مگ چالش های مربوط به این اسکین را با شما عزیزان به اشتراک گذاشته ایم. همچنین لازم به ذکر است که نام این چلنج ها Break the Curse می باشد و دارای چند سطح مختلف است و با انجام هر چلنج، شما انرژی نفرین شده (Cursed Energy) دریافت می کنید که با آنها قادر خواهید بود تا اسکین ها و جوایز مربوط به این کالکشن و پک Fortnite را باز کنید.

راهنمایی چلنج Jujutsu Kaisen فورتنایت در ادامه قرار گرفته است.
با سایت پلی مگ همراه باشید.

آموزش دریافت رایگان پک جوجوتسو کایسن (Jujutso Kaisen) فورتنایت

آموزش دریافت رایگان پک جوجوتسو کایسن (Jujutso Kaisen) فورتنایت
آموزش دریافت رایگان پک جوجوتسو کایسن (Jujutso Kaisen) فورتنایت

لیست جوایز چالش های Break the Curse بازی Fortnite

CURSED ENERGY مورد نیاز

جوایز رایگان

جوایز پرمیوم (نیازمند بتل پس)

1000 Kon’s Bark Spray Confused Yuji Emoticon
2000 Jujutsu Kaisen Emblem Wrap Tsukamoto Bear Back Bling
3000 Level Up Token Level Up Token
4000 Cursed Llama Emoticon Cursed Energy Emote
5000 Level Up Token Level Up Token
6000 Jujutsu Sorcerers Loading Screen Yuji’s Curse Spray
7000 Angry Nobara Emoticon Cursed Energy Flow Wrap
8000 Level Up Token Level Up Token
9000 Winged Toad Summon Back Bling Slaughter Demon Pickaxe
10000 Level Up Token Level Up Token
11000 Shadow Play: Toad Emote Yuji Itadori Outfit

لیست چلنج های Break the Curse فورتنایت

سطح اول

چلنج

جایزه

Search chests or ammo boxes before taking damage in a match (10) 400 Cursed Energy
Heal a player or hired Character in different matches (3) 400 Cursed Energy
Land at a Hot Spot in different matches (3) 300 Cursed Energy
Collect bars dropped by an enemy player (1) 300 Cursed Energy
Damage opponents using Rare or better weapons (1,500) 400 Cursed Energy
Outlast players (250) 300 Cursed Energy
Assist in eliminating players in a single match (3) 400 Cursed Energy
Collect bars (100) 300 Cursed Energy
Travel distance while sliding (100) 300 Cursed Energy
Down or eliminate opponents (10) 400 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (65,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (130,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (195,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (260,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (325,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy

سطح دوم

چلنج

جایزه

Damage opponents within 15 seconds of using Hollow Purple or Straw Doll Technique (1,000) 400 Cursed Energy
Collect cursed Meowscles dolls (3) 300 Cursed Energy
Purchase or upgrade weapons in different matches (5) 300 Cursed Energy
Damage opponents within 30 seconds of landing from the Battle Bus (250) 400 Cursed Energy
Travel distance in the air after landing (2,000) 400 Cursed Energy
Hold 4 weapons of Legendary rarity or better at once (1) 400 Cursed Energy
Assist in damaging opponents farther than 30 meters away (2,000) 400 Cursed Energy
Visit different named locations (5) 300 Cursed Energy
Damage opponents using sniper rifles or DMRs (750) 400 Cursed Energy
Eliminate opponents (15) 400 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (65,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (130,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (195,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (260,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (325,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy

سطح سوم

چلنج

جایزه

Survive storm circles while carrying Hollow Purple or Straw Doll Technique (2) 300 Cursed Energy
Damage an enemy player before taking damage in a match (1) 300 Cursed Energy
Collect Epic or better items within 20 seconds of landing from the Battle Bus (3) 400 Cursed Energy
Land direct hits on opponents using Straw Doll Technique, Sniper Rifles or DMRs (20) 400 Cursed Energy
Deal damage to Cursed Llamas (1,500) 400 Cursed Energy
Complete jobs from Job Boards in different matches (3) 400 Cursed Energy
Assist in damaging opponents using shotguns (2,500) 400 Cursed Energy
Survive storm circles (20) 300 Cursed Energy
Gain full shields in different matches (5) 300 Cursed Energy
Spend bars (500) 400 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (65,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (130,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (195,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (260,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (325,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy

سطح چهارم

QUEST REWARD
Destroy structures or objects using Hollow Purple or Straw Doll Technique (200) 400 Cursed Energy
Collect a weapon at a named location in different matches (5) 300 Cursed Energy
Mantle, sprint, slide, and jump in a single match (1) 300 Cursed Energy
Damage opponents within 10 seconds of mantling or sprinting (750) 300 Cursed Energy
Damage opponents using pistols or SMGs (1,500) 400 Cursed Energy
Hit headshots on opponents (20) 400 Cursed Energy
Assist in eliminating enemy players (25) 400 Cursed Energy
Damage opponents (1,000) 300 Cursed Energy
Search chests or ammo boxes (15) 400 Cursed Energy
Gain shield (1,000) 400 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (65,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (130,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (195,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (260,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (325,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy

سطح پنجم

چلنج

جایزه

Help in hunting Cursed Llamas (3) 400 Cursed Energy
Collect Hollow Purple or Straw Doll Technique in different matches (3) 300 Cursed Energy
Damage opponents using Hollow Purple or Straw Soll Technique (1,250) 400 Cursed Energy
Travel under different bridges (3) 300 Cursed Energy
Damage opponents using Assault Rifles (1,000) 300 Cursed Energy
Visit different named locations (6) 300 Cursed Energy
Assist in searching chests or ammo boxes (50) 400 Cursed Energy
Travel distance on foot (500) 300 Cursed Energy
Damage opponents while crouching or sliding (250) 300 Cursed Energy
Hit headshots on enemy players (8) 400 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (65,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (130,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (195,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (260,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (325,000) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy
Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty) 450 Cursed Energy

Search chests or ammo boxes before taking damage in a match (10)

در 10 مچ و در اول بازی قبل از اینکه دمیج بخورید، چست یا صندوقچه مهمات را باز کنید.

Heal a player or hired Character in different matches (3)

در 3 مچ مختلف، یک پلیر را هیل کنید (سلامتی اش بازیابی شود، به طور مثال با اسپری) یا اینکه شخصیت استخدام کنید.

Land at a Hot Spot in different matches (3)

در مناطق مهم بازی که دارای اسم هستند فرود بیایید.

Collect bars dropped by an enemy player (1)

طلاهایی که از انمی (دشمن) دراپ شده اند را بردارید.

Damage opponents using Rare or better weapons (1,500)

به حریفان خود با اسلحه سبز یا بهتر 1500 دمیج وارد کنید.

Outlast players (250)

از 250 بازیکن برتر باشید. به طور مثال اگر شما در سه مچ مختلف وین بگیرید یا بین 5 نفر برتر قرار بگیرید، این چلنج تکمیل می شود.

Assist in eliminating players in a single match (3)

در کشتن سه نفر در یک بازی، اسیست بگیرید (کمک برای کشتن دشمنان).

Collect bars (100)

100 عدد طلا جمع کنید.

Travel distance while sliding (100)

به وسیله لیز خوردن، 100 متر مسافت طی کنید.

Down or eliminate opponents (10)

10 نفر از حریفان خود را ناک کنید یا بکشید.

Earn XP in Creator Made Islands (65,000)

65,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (130,000)

130,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (195,000)

195,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (260,000)

260,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (325,000)

325,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty)

300,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty)

350,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Damage opponents within 15 seconds of using Hollow Purple or Straw Doll Technique (1,000)

در کمتر از 15 ثانیه، 1000 دمیج به حریفان خود با استفاده از Hollow Purple یا Straw Doll Technique وارد کنید.

Collect cursed Meowscles dolls (3)

3 عدد عروسک نفرین شده MeowScles جمع کنید.

Purchase or upgrade weapons in different matches (5)

در 5 مچ مختلف، 5 عدد اسلحه بخرید یا آپگرید کنید.

Damage opponents within 30 seconds of landing from the Battle Bus (250)

در کمتر از 30 ثانیه پس از اینکه از اتوبوس پریدید، 250 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Travel distance in the air after landing (2,000)

2000 متر بعد از پرش از اتوبوس مسافت (احتمالا در هوا محاسبه شود) طی کنید.

Hold 4 weapons of Legendary rarity or better at once (1)

4 اسلحه لجندری (نارنجی یا زرد) را همزمان داشته باشید.

Assist in damaging opponents farther than 30 meters away (2,000)

در 2000 دمیج از حریفان، در بیشتر از 30 متری آنها، اسیست بگیرید (یعنی کمک کردن به هم‌تیمی).

Visit different named locations (5)

از 5 منطقه بازی که دارای اسم هستند دیدن کنید.

Damage opponents using sniper rifles or DMRs (750)

750 دمیج به حریفان خود با استفاده از اسنایپر یا DMRs وارد کنید.

Eliminate opponents (15)

15 نفر را بکشید.

Earn XP in Creator Made Islands (65,000)

65,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (130,000)

130,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (195,000)

195,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (260,000)

260,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (325,000)

325,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty)

300,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty)

350,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Survive storm circles while carrying Hollow Purple or Straw Doll Technique (2)

Damage an enemy player before taking damage in a match (1)

Collect Epic or better items within 20 seconds of landing from the Battle Bus (3)

Land direct hits on opponents using Straw Doll Technique, Sniper Rifles or DMRs (20)

Deal damage to Cursed Llamas (1,500)

Complete jobs from Job Boards in different matches (3)

Assist in damaging opponents using shotguns (2,500)

Survive storm circles (20)

Gain full shields in different matches (5)

Spend bars (500)

Earn XP in Creator Made Islands (65,000)

65,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (130,000)

130,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (195,000)

195,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (260,000)

260,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (325,000)

325,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty)

300,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty)

350,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Destroy structures or objects using Hollow Purple or Straw Doll Technique (200)

200 عدد سازه یا از اشیاء را به کمک Hollow Purple یا Straw Doll Technique نابود کنید.

Collect a weapon at a named location in different matches (5)

در 5 منطقه مختلف بازی که دارای اسم هستند (روی نقشه بازی)، اسلحه جمع کنید.

Mantle, sprint, slide, and jump in a single match (1)

در یک مچ منتقل کنید، با سرعت زیاد بدوید، لیز بخورید و بپرید.

Damage opponents within 10 seconds of mantling or sprinting (750)

در کمتر از ثانیه پس از دویدن با سرعت زیاد یا منتلینگ کردن (بالا رفتن از دیوار با حرکت پارکوری)، به حریفان خود 750 دمیج وارد کنید.

Damage opponents using pistols or SMGs (1,500)

با اسلحه Pistol یا SMG به حریفان خود 1500 دمیج وارد کنید.

Hit headshots on opponents (20)

20 نفر از دشمنان خود را هدشات کنید.

Assist in eliminating enemy players (25)

در کشتن 25 نفر از انمی ها به هم‌تیمی های خود کمک کنید (اسیست بگیرید).

Damage opponents (1,000)

1000 دمیج به حریفان خود وارد کنید.

Search chests or ammo boxes (15)

15 عدد چست یا صندوقچه مهمات را باز کنید.

Gain shield (1,000)

1000 عدد شیلد به دست آورید.

Earn XP in Creator Made Islands (65,000)

65,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (130,000)

130,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (195,000)

195,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (260,000)

260,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (325,000)

325,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty)

300,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty)

350,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Help in hunting Cursed Llamas (3)

کمک در شکار 3 عدد از لاماهای نفرین شده.

Collect Hollow Purple or Straw Doll Technique in different matches (3)

در سه مچ مختلف Hollow Purple یا Straw Doll Technique جمع کنید.

Damage opponents using Hollow Purple or Straw Soll Technique (1,250)

به حریفان خود با اسلحه Hollow Purple یا Straw Soll Technique حدود 1250 دمیج وارد کنید.

Travel under different bridges (3)

از زیر 3 پل مختلف، رد شوید.

Damage opponents using Assault Rifles (1,000)

1000 دمیج به حریفان خود با اسلحه Assault Rifles وارد کنید.

Visit different named locations (6)

از 6 منطقه که روی نقشه بازی دارای نام هستند دیدن کنید.

Assist in searching chests or ammo boxes (50)

در باز کردن 50 عدد چست یا صندوقچه مهمات به هم‌تیمی های خود کمک کنید.

Travel distance on foot (500)

500 متر به صورت پیاده طی کنید.

Damage opponents while crouching or sliding (250)

درحالی که نشسته اید یا درحال لیز خوردن هستید، به حریفان خود 250 دمیج وارد کنید.

Hit headshots on enemy players (8)

8 نفر از حریفان خود را هدشات کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (65,000)

65,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (130,000)

130,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (195,000)

195,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (260,000)

260,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (325,000)

325,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (300,000) (Belong Treaty)

300,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

Earn XP in Creator Made Islands (350,000) (Belong Treaty)

350,000 اکس پی در بخش Creator Island جمع کنید.

 

 

 

خرید بتل پس فورتنایت یا خرید ویباکس فورتنایت یا خرید کرو پک فورتنایت و سایر محصولات فورتنایت از فروشگاه پلی مگ روی متن های رنگی کلیک کنید

 

 

 

آموزش قدم به قدم چلنج های فورتنایت را در سایت پلی مگ دنبال کنید!

هر سوالی راجع به راهنمایی چلنج Break the Curse (دریافت رایگان اسکین Jujutso Kaisen) بازی فورتنایت دارید در بخش نظرات ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

منبع: پلی مگ

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود