اطلاعات تکمیلی از Google Stadia در این هفته منتشر می شوند

0 259

اطلاعاتی از قیمت Google Stadia و بازی های Google Stadia در این هفته منتشر می شوند.
پس از معرفی سرویس Google Stadia سوالاتی درمورد این کنسول در ذهن مخاطبان ایجاد
شد، سوالاتی همچون بازی های Google Stadia و قیمت Google Stadia که قرار است به زودی
به آنها پاسخ داده شود.
اطلاعاتی از قیمت Google Stadia و بازی های Google Stadia در این هفته منتشر می شوند.

اطلاعات تکمیلی از Google Stadia در این هفته منتشر می شوند

گوگل در حال حاضر خبر از یک رویداد برای Google Stadia داد که در آن تعدادی از جزئیات مربوط
به تاریخ انتشار و امکانات این سرویس را به اشتراک خواهد گذاشت. این جزئیات شامل: قیمت‌گذاری،
بازی‌ ها و تاریخ انتشار این سرویس است. گوگل می‌گوید: “این جزئیات درست یک هفته قبل از E3 2019
منتشر می شوند، به نظر می رسد بخش اعظمی از این جزئیات قبل از مراسم E3 منتشر می شوند.”
این رویداد در 6 ژوئن (دو روز دیگر) برپا می شود و قرار است خبرنگاران بسیار زیادی به این مراسم بروند
تا این مراسم را پوشش دهند. لازم به ذکر است اطلاعاتی از قیمت Google Stadia و بازی های
Google Stadia در این هفته منتشر می شوند

منبع: پلی مگ

قرار است اطلاعات تکمیلی از Google Stadia در این هفته منتشر شوند، باید منتظر E3 2019
باشیم تا ببینیم در آخر چه اتفاقاتی برای این سرویس می افتد.
اطلاعاتی از قیمت Google Stadia و بازی های Google Stadia در این هفته منتشر می شوند

یک پاسخ بگذارید

ایمیل شما منتشر نمی شود